Clicky

Tel. 016 - 47 33 18

25 feb 2019

(Wo)men only? Échte mannen en vrouwen weten waarom.

/
Comments0

Wat ontstaat er als je alleen vrouwen of mannen bij elkaar brengt? Pure magie. De polariteit die wordt gevoed door een uiterlijke man-vrouw-spanning verdwijnt. Concurrentie, strijd, manipulatie of haantjesgedrag maken plaats voor een zachte verbinding. Je wil, mag en kan heel diep in je authentieke zelf zakken.

Mannen-of vrouwengroepen vormen sinds eeuwen de kern van het menselijk samenleven. Ze installeren een oerverbinding die tot in het diepste van je cellen voelbaar is. Omgeven door de warme veiligheid en (h)erkenning van enkel mannen of vrouwen ontstaat er een vertrouwen om jezelf te (laten) zien. Er wordt verteld, gevoeld, gedeeld en losgelaten. 

De spiegeling van je eigen sekse is essentieel voor de ontwikkeling van je basiszelfbeeld en je seksuele eigenwaarde. Als jongetje leer je jezelf kennen door dicht in contact te zijn met je vader. Als meisje mag je jezelf zijn door die spiegeling te krijgen van je moeder. In onze onze Westerse cultuur en opvoeding, heeft die spiegeling aan belang en intensiteit ingeboet.

Wat het is, dat ‘vrouw-zijn’ of ‘man-zijn’, wordt in onze hedendaagse cultuur steeds minder expliciet via ervaring, maar impliciet via (digitale) externe kanalen ingelepeld. Mannelijke of vrouwelijke ‘rolmodellen’ wisselen elkaar in een ijltempo af en bij veel mannen of vrouwen is hun identiteit en seksualiteit gebaseerd op een constructie in plaats van een diepgeworteld gevoel.

De aanwezigheid in mannen-of vrouwengroepen biedt de kans om die ‘constructie’ om te buigen tot een diepe ervaring van je eigen seksualiteit. In een sfeer van broederschap of zusterschap mag je jezelf zijn, je kwetsbaarheid tonen, onzekerheid ervaren en ontdek je ook de (kracht van) de kwetsbaarheid bij anderen.

Niet enkel de emotionele steun, maar ook de lijfelijke veilige warmte van je eigen sekse vormt de veilige bedding waardoor je helemaal mag thuiskomen in je eigen lichaam. Je ervaart je vrouwen-of mannenlichaam als een bondgenoot die mee de basis vormt van wie je écht bent. Je bestaansrecht wordt bevestigd door de bekrachtiging van een veld van je eigen sekse. Je basis herstelt. Er ontstaat heling.

Meer en meer doorvoel je jouw unieke, onderscheidende mannelijke of vrouwelijke kracht én kwetsbaarheid. Je leert je beter hechten aan jezelf, waardoor je makkelijker in vertrouwen en overgave kan gaan in het contact met anderen, mannen én vrouwen. Van hieruit doorvoel je meer stroming en verbinding tussen je hart en je geslacht. Jij bloeit. Je levensenergie groeit.

Tijd om op te staan? Ontmoet de unieke man of vrouw in jezelf.
Word je eigen mannelijke of vrouwelijke rolmodel.

Wij hebben dit voorjaar enkele mooie vrouwengroepen en mannengroepen voor jou in petto:

Leave a Reply

 
Rising Heart