Clicky

Tel. 016 - 47 33 18

Traject “Embodied Intimacy & Sexuality”

 


Verdiepend traject “Embodied Intimacy & Sexuality” voor singles en koppels

 • Wil je graag je oorspronkelijke intimiteit en seksualiteit wakker maken?
 • Wil je je hart inzetten om beide voluit met elkaar te verbinden?
 • Durf je JA zeggen om voluit te leven?

De kracht van dit verdiepingstraject is de combinatie van Tantra gecombineerd met helende technieken uit verschillende stromingen o.a. Sexual Grounding.  Voor mensen met ervaring in tantrisch werk en helingswerk.

Zoals een deelneemster verwoordt :
‘Tantra leert me verbinding te maken met mijn lichaam op een diepe, sensuele, vrije, liefdevolle, helende manier zoals ik nooit eerder heb ervaren. Zo diep thuiskomen in lichaam en ziel … Wàkker voor het leven!’

THEMA’S DIE O.A. AAN BOD KOMEN :

Vrijmaken en verankeren van je oorspronkelijke seksuele levensenergie

 • Vrijmaken van het levenslustige onschuldige seksuele kind

Als kind worden we geboren uit een vader-moeder of een mannelijke-vrouwelijke bron. Van onze onmiddellijke omgeving en zeker vanuit die mannelijke-vrouwelijke bron hebben we het nodig om ons ontvangen, gespiegeld, bekrachtigd te weten in onze basisbehoeftes :

 • (conceptie – 2 jr) er mogen Zijn, ons diep gewenst voelen, ons welkom voelen in al onze cellen
 • (geboorte – 1jr) ons ontvangen weten in onze noodzakelijke behoeftes en verlangens. Het ervaren dat er respectvol tegemoet gekomen wordt aan deze behoeftes en verlangens, laat ons toe om de wereld sensueel te ervaren vanuit overvloed
 • (1jr – 3jr) een steun voelen in ons zoeken naar de wereld en grenzen te verleggen, vertrouwen krijgen dat we mogen vallen (en opgevangen worden) en opstaan (en aangemoedigd worden om te gaan verkennen)
 • (2jr-4jr) zoeken naar autonomie, waar onze JA en NEE ligt, een weg naar vrijheid in verbinding
 • (4-7jr) ontluikende seksualiteit, als meisje/jongetje willen trouwen met de papa/mama en daarbij de ondersteuning voelen van mama/papa en afgestemde liefdevolle begrensde seksualiteit van papa/mama. Onze seksualiteit mag innerlijk verankeren en hoeft niet langer opvulling van buitenaf te zoeken

Als onze eerste basisbehoeftes (bestaansrecht, behoeftig mogen zijn, vertrouwen voelen, vrij voelen in expressie) voldoende zijn ingevuld en/of we hier voldoende helende inprints(*) op hebben mogen ontvangen waardoor we het gemis kunnen ‘dragen’, kunnen we voller inzoemen op het vrij maken van helende ontluikende seksualiteit waaraan dit verdiepingstraject aandacht schenkt. We schrijven positieve inprints door te werken met verschillende vormen van ‘helende oedipale driehoeken’. We werken naakt om inprints diep te laten doorwerken in onze celstructuur.
(*) Uiteraard zijn we doorgaans nooit helemaal totaal vrij en kunnen al onze tekorten in onze basisbehoeftes wakker worden in deze structuren, maar het is aangewezen voor dit verdiepingstraject dat er reeds voldoende geheeld is op de eerste lagen, zodat er ook naar heling en vrijmaken van de ontluikende seksuele energie kan gewerkt worden, wat het ‘plezier’ in het leven vrijmaakt.

We verbinden ons opnieuw met de onschuld en de levenslust van onze oorspronkelijke seksuele energie.

 • Exploreren van de levenslustige zoekende puber

Thema’s als lijfelijke zelfliefde, zelfbeminning, verkennen en exploreren van eigen en andere sekse, onderzoeken en experimenteren van seksuele geaardheid … worden onderzocht op een open en ondersteunende manier wat je als puber vaak hebt moeten missen. Hierdoor ontstaat veel meer connectie met eigen lichaam en zelfvertrouwen in je seksueel-zijn.
In deze structuren werken we soms naakt en soms juist experimenterend met kleren.

 • Verankeren van de levenslustige vrije seksuele volwassene

Vanuit bedding van de Mannelijke en Vrouwelijke Energie kan je een innerlijk huwelijk aangaan met je innerlijke mannelijke en vrouwelijke partner. Deze integratie laat je seksuele energie verankeren. Hoe je als vrije volwassen man of vrouw totaal kan ont-spannen in iedere ontmoeting en hoe je seksuele energie vanuit ontspanning als vanzelf stroomt in afstemming.

In deze structureren werken we vaak naakt als extra ondersteuning om ons ‘naakt’ te laten zijn, ontdaan van maskers om te hoeven ‘verleiden of andere strategieën om liefde te kopen’, en de verschillen in onze lichamen als tempel van de ziel te mogen eren.

Je seksuele levensenergie als poort naar een ruimer bewustzijn.

 • We nemen tijd om je lichaam dieper te openen op een tantrische manier :
  • Eren van je lichaam als tempel van je ziel
  • Je lichaam als orgastisch ervaren – aandacht voor het wakker maken van ‘niet-erogene’ zones
  • verschillende yoni & lingam- rituelen
 • In sessies connecteer je met een orgastische energie, een energie die ruimer is dan jezelf en door je heen mag stromen. Je seksuele energie is als een brandstof op je reis naar bewustzijnsverruiming. Nieuwe dimensies openen zich, je krijgt contact met je innerlijke gids en intuïtie in jouw pad.

Sacred Sexuality 

Tantrische rituelen helpen je om Sacred Sexuality te ontwaken in jou. ‘The beloved is a door to the divine’ … een ceremoniële ontmoeting met een (gelegenheids)partner opent de poort naar sacredness in jou. Het traject biedt verschillende tantrische rituelen met 1 of meerdere partners.

Voor wie?

 • Voor mensen die minstens het traject “Heling van intimiteit en seksualiteit” hebben gevolgd of een gelijkaardige achtergrond hebben in tantra en persoonlijke ontwikkeling.
 • Belangrijk dat je een goed lichaamsbewustzijn hebt, je grenzen en je noden kan voelen, én aangeven.
 • Je voelt je vertrouwd om naakt in groep te werken. We werken soms naakt vanuit therapeutisch oogpunt, soms in tantrische structureren en rituelen en oefeningen. Je bent op ieder moment helemaal vrij om te voelen wat passend voelt voor jou, naaktheid is nooit verplicht, het is wel aangewezen dat je je comfortabel voelt als mensen naakt werken.
 • Kunnen omgaan met krachtige geluiden in de groep (huilen, boosheid, orgastische energie), dat je daar niet van schrikt.
 • Eigen draagkracht : dat je ‘aanwezig’ kan blijven in jezelf als je getriggerd wordt. Dat je jezelf kan dragen, dat je kan uitreiken of je even terugtrekken naargelang wat passend is.
 • We werken steeds in een groepsveld, oefeningen op jezelf, per 2, per 3, kleine groepjes. Je kan er als koppel voor kiezen om steeds samen te werken. Als sessies in grotere groepjes niet passend voelen voor jullie, kunnen jullie onder elkaar op een aangepaste manier werken, waarin jullie zelf ook mee naar een afgestemde vorm zoeken.
 • Iedereen is welkom, onafhankelijk van gender of seksuele geaardheid.

Er is vooraf een motivatieformulier en mogelijks een intake-gesprek.

Twijfel je of dit traject iets is voor jou? Neem gerust contact op.

Praktisch

We richten ons naar een groep van 24-tal deelnemers.

Het traject omvat vijf modules:
1 module van 2 dagen, 3 modules van 4 dagen, en een module van 3 dagen.

Alle modules zijn residentieel en vinden plaats op een prachtige plek in de Franse Ardennen.

Inge begeleidt het verdiepingstraject.  Zij wordt ondersteund door Staf Van Pelt , Ilse van de Putte, Andre Schuermans.


Event Locatie Datum
Verdiepingstraject Embodied Intimacy & Sexuality 2024-2025 (20241004TTV) Buirefontaine
 • 04/10/2024 19:30
Meer info

Link naar kaders en oefeningen voor deelnemers verdiepingstraject 2023-2024

Rising Heart