Clicky

Tel. 016 - 47 33 18

22 aug 2017

De man en de vrouw in ons

man vrouw

Op zieleniveau is er eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie.  In onze leefwereld ontstaan er vaak afscheidingen, vervormingen, wonden en schaduwkanten.  Het zijn de tools die ons aangereikt worden vanuit een hoger plan om als mens en als collectief verder te ontwikkelen en te evolueren.
Doe jij mee?

Hieronder lees je er meer over, of kom naar de interactieve voordracht op donderdag 8 februari 2018.

Man en/of vrouw
De dynamiek tussen het mannelijke en het vrouwelijke is een geladen thema. Zowel in onszelf, in onze relaties als in de wereld.
Vaak is er disbalans tussen die twee energieën en weinig helderheid over wat juist mannelijke of vrouwelijke energie is.
Zowel man als vrouw dragen mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Meestal heb je als man meer mannelijke energie, en als vrouw meer vrouwelijke energie. En regelmatig is het ook anders. Dat je als man meer vrouwelijke energie hebt ontwikkeld  of als vrouw meer mannelijke energie belichaamt.
Belangrijk is dat alles wat verder in deze blog staat over het vrouwelijke of mannelijke, zowel in een man als in een vrouw aanwezig zijn.

Harmonieuze energieën
Harmonieuze mannelijke energie heeft als eigenschappen helderheid, het nemen van beslissingen, het zijn, plannen maken, getuige zijn van wat is, het planten van een zaadje.
Harmonieuze vrouwelijke energie heeft te maken met voelen, ontvangen, bewegen, creëren,
verbinden, het zaadje laten ontkiemen.

Vervormingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid.
De mannelijke en vrouwelijke energieën raken vervormd in ons leven.
De vervorming van het mannelijke toont zich door uit verbinding te gaan. Je doet je eigen ding, onafgestemd met de wereld rond je. Als iemand je in de weg staat, loop je erover heen. Het is het over lijken gaan in de bedrijfswereld, de strijd aan gaan, oorlog voeren voor je eigen gelijk. Het is negatieve agressie. De ‘dader’-energie is sterk aanwezig.
De  vervorming van het vrouwelijke toont zich door passiviteit. Het niet opkomen voor je waarde, over je grenzen laten gaan, weinig respect tonen voor jezelf. Je neemt de rol van slachtoffer op.

Kosmisch niveau
Op kosmisch niveau is een ziel zowel mannelijk als vrouwelijk.
De zielewereld is niet materieel. Pas als de ziel incarneert in de materiële wereld, in een lichaam, ontstaat er afsplitsing.
Kosmisch gezien, streeft het mannelijke principe naar individualiteit en verscheidenheid.
Het vrouwelijke principe streeft naar verbinding, naar versmelting.

Ontwikkeling van het vrouwelijke en het mannelijke in ons
In de materie ontstaat het leven vanuit het vrouwelijke. Er is een versmelting van een eicel met een zaadcel. Vanuit die vereniging ontstaat een nieuw lichaam. Bij de geboorte verlaat de baby het moederlichaam, de navelstreng wordt doorgesneden. Het is de eerste manifestatie van het mannelijke principe, het streven naar individualiteit.

Een pasgeboren baby komt in een hoofdzakelijk vrouwelijke omgeving terecht.
Al snel ontstaan er vervormingen, die bij een jongen anders zijn dan bij een meisje.

Als meisje word je met mooie kleedjes uitgedost. Later neem je van je omgeving over dat je je hebt mooi te maken voor de ander. Alsof je zuivere zelf zijn niet volstaat. Het meisje verliest het geloof in haar innerlijke licht.
Het leert daarnaast ook dat als je teveel schittert, als je teveel je licht laat schijnen, dan ontstaat er afgunst van vrouwen of willen mannen het van je afnemen. Het is gevaarlijk. Het licht gaat dimmen. Het meisje verliest haar innerlijke licht.

Als jongetje kom je ook in de hoofdzakelijk vrouwelijke omgeving terecht. De essentie van het  jongetje heeft de neiging om op ontdekking te gaan. Dat wordt niet altijd geapprecieerd in de vrouwelijke omgeving, die gericht is op samen blijven, op versmelting. Het jongetje begint te twijfelen. Enerzijds is er de impuls om een onafhankelijk wezen te worden, anderzijds het verlangen naar verbinding met het geheel en naar de liefde van de moeder.  Het jongetje begint te twijfelen aan zichzelf. Hij vertrouwt zijn eigen impulsen niet meer en verliest de zin voor avontuur. Het jongetje past zich aan en gedraagt zich zoals het ‘hoort’.

Zowel het meisje als het jongetje verliezen contact met hun essentie.

Later als volwassene is er verdriet over je eigen essentie die niet geleefd wordt of in de wereld wordt gebracht. Er is weinig vertrouwen in de andere sekse. Vanuit dat wantrouwen ontstaat er zelfs kwaadheid naar de andere sekse.  Kwaadheid die je soms bewust voelt, of die onbewust meespeelt in je relaties.

De wonden: innerlijke leegte en een gesloten hart
Vanuit het vrouwelijke krijg je het gevoel van niet goed genoeg te zijn. Minderwaardigheid. Het is het ervaren van een innerlijke leegte die vele vormen kan aannemen. Een innerlijke leegte die vaak voelbaar is in de buik en uitstraalt naar het hart.
Vanuit het mannelijke ontstaat de wonde in het hart. Het hart sluit zich af. Het laat de hartsverbinding niet meer toe.

Schaduwkanten
Om de wonden niet te voelen, ontwikkelen zich schaduwkanten. Het zijn strategieën die de eigen pijn omzeilen.

Vrouwelijke schaduwkanten
Hieronder staan de schaduwkanten sterk uitgesproken beschreven. Deze kunnen bewust of onbewust, zeer uitdrukkelijk of in kleine mate aanwezig zijn. Ze kunnen zowel vanuit dader- als  slachtofferpositie vorm krijgen.
Vanuit de innerlijke leegte van de vrouw kan een manipulerende energie ontstaan naar de man toe. De vrouw wil kost wat kost zijn levensenergie bemachtigen om haar innerlijke leegte te vullen.   Ze doet dit op een verdoken manipulatieve manier.
Het kan ook een castrerende energie zijn. Zijn mannelijkheid afnemen om hem klein te houden en bij zich te houden.
Ze kan de slachtoffer positie innemen, over haar grenzen laten gaan om hem gunstig te stemmen. Of de vrouw kan de man als het ware ‘verkrachten’ in zijn hart. Door de kwetsbaarheid van de man die zijn hart voor haar opent, te gebruiken om hem in haar web te lokken.
De angst die bij deze vrouwelijke schaduwkant hoort, is verlatingsangst.

Mannelijke schaduwkanten
De man voorkomt om zijn hart te openen en de pijn erin te voelen door uit verbinding te gaan.  Hij voelt een overdreven zucht naar vrijheid.
Hij doet zijn eigen ding. Die strijd voert hij openlijk.  In een extreme schaduwkant gaat hij zo voor zijn eigen lust dat hij de vrouw verkracht.  Of hij gaat domineren opdat de ander hem niet klein krijgt.
Kwetsbaarheid staat niet in zijn woordenboek.
De angst die bij de mannelijke schaduwkant hoort, is bindingsangst.

Heling
Heling brengen in dit kluwen is een boeiend en intens proces. Het is een proces in onszelf, los staand van de ander.
Het vraagt om meer bewustzijn te brengen in alle schaduwkanten van je eigen sekse. De schaduwkanten leggen de onderliggende wonden bloot, die dan geheeld kunnen worden.
Het vraagt om integratie van de energie van de andere sekse in je eigen systeem. Om als man je vrouwelijkheid te omarmen. Om als vrouw je mannelijkheid te erkennen. Om als laatste stap meer licht te brengen in je eigen seksualiteit. De schittering te zien van je eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid.
Het is een belangrijk thema om heling in te brengen. Voor jezelf, je relaties en voor de wereld. Het universum staat je steeds bij in je helingsproces.  Als je het zelf niet doet, stuurt het mensen, partners en omstandigheden die je spiegelen en uitnodigen om naar je onbekende stukken te kijken, te doorwerken en te transformeren.
Het is een universeel proces waar we als mens doorheen gaan. Bewust of onbewust.

Wat kies jij?
Je hoeft er niet voor te kiezen om hier bewust mee bezig te zijn. Je kan je leven leiden in alle eenvoud, verscheidenheid  of complexiteit, zonder bezig te zijn met workshops, begeleiding en zelfreflectie.
Het kan ook een vermijden zijn, het laten liggen van kansen, eigenlijk weet je exact wat goed voor je is, maar je komt er niet toe.
Het kan een bewuste keuze zijn, om focus te hebben op je eigen ontwikkeling voor jezelf en voor je omgeving.
Wat kies jij?

Heling bij Rising Heart
Er zijn vele wegen om te bewandelen. Het kan via pijn, via genieten, via extase. Het kan op jezelf, met anderen, met een partner. Je kan graven in je verleden, diepe emoties uiten, jezelf een spiegel voorhouden, naar de stilte gaan, je lijf laten bewegen, dansen, mediteren.
Door er bewust mee bezig te zijn, ben je ook bewust bezig met het verder laten evolueren van de mens, de natuur en het grotere geheel.

Rising Heart biedt voor dit thema een veilige bedding binnen verschillende workshops. Het is het hoofdthema in de zomerweek Man/Vrouw.  Op een andere manier komt het aan bod in het traject heling van intimiteit en seksualiteit.  De vrouwenworkshop Openen van je seksuele bron laat vrouwen op een helende manier landen in hun seksualiteit.  In de mannenworkshop Conscious Male Sexuality wordt stil gestaan bij de helende kracht van bewuste, mannelijke seksualiteit.

Het leven nodigt je uit jezelf te zijn, zowel in je mannelijke als vrouwelijke energie, helemaal op jouw unieke wijze.

Dit artikel is een weergave van de kaders die in de Rising Heart zomerweek 2017 werden samengebracht vanuit de verschillende achtergronden van Inge en Erik en o.a. geïnspireerd op het boek “De verboden vrouw spreekt” van Pamela Kribbe.

Interactieve voordracht  ” De man en de vrouw in ons”  in de buurt van Mechelen op donderdag 8 februari 2018.

Leave a Reply

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

 
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!