Clicky

Tel. 016 - 47 33 18

22 apr 2019

HOE VRIJ (BE)LEEF JIJ DE MAN EN DE VROUW IN JEZELF?

/
Comments0

Alle mannen en vrouwen dragen zowel mannelijke als vrouwelijke energie in zich. Meestal heb je als man meer mannelijke energie, en als vrouw meer vrouwelijke energie. Regelmatig is het ook anders. Zo kan je als man meer vrouwelijke energie hebben ontwikkeld of als vrouw meer mannelijke energie. Carl Jung ontwikkelde met Animus (de mannelijke energie in de vrouw) en Anima (de vrouwelijke energie in de man) twee baanbrekende archetypes. De verhouding mannelijke en vrouwelijke energie is bij iedereen verschillend. Hoe beter je zowel je mannelijke als je vrouwelijke kan laten manifesteren, hoe vrijer je leeft en hoe intenser je je seksualiteit ervaart.

Al vanaf onze geboorte wordt de balans tussen onze aangeboren vrouwelijke en mannelijke energie beïnvloed. Zowel jongens als meisjes verliezen hierdoor deels contact met hun pure essentie. In hoeverre ken jij en ben jij je unieke zelf, zowel in je mannelijke als vrouwelijke energie? 

Wat is ‘ongerept mannelijk’ en wat is ‘ongerept vrouwelijk’?

De dynamiek tussen het mannelijke en het vrouwelijke is een veel besproken en beschreven thema. Zowel in onszelf, in onze relaties als in de wereld. Vaak bestaat er disbalans tussen de twee energieën en weinig helderheid over wat nu juist mannelijke of vrouwelijke energie is. We proberen het toch concreter te krijgen door aan ongerepte mannelijke of vrouwelijke energie enkele eigenschappen toe te wijzen. 

Kosmisch gezien, streeft het mannelijke principe naar individualiteit en verscheidenheid. Het vrouwelijke principe streeft naar verbinding, naar versmelting. Ongerepte mannelijke energie staat voor helderheid, het nemen van beslissingen, het zijn, plannen maken, getuige zijn van wat is en het planten van een zaadje. Ongerepte vrouwelijke energie omvat eerder het voelen, ontvangen, bewegen, creëren, verbinden, het zaadje laten ontkiemen.

The union of feminine and masculine energies within the individual is the basis of all creation. – Shakti Gawain

Ons ontstaan: het vrouwelijke en het mannelijke in ons

Het leven ontluikt vanuit het vrouwelijke. Er is een versmelting van een eicel met een zaadcel. Die vereniging creëert een nieuw lichaam. Bij de geboorte verlaat de baby het moederlichaam en de navelstreng wordt doorgeknipt. Dit is de eerste manifestatie van het mannelijke principe, het streven naar individualiteit. Een pasgeboren baby komt vaak in een hoofdzakelijk vrouwelijke omgeving terecht. Hierdoor ontstaan er al snel vervormingen, die bij een jongen anders zijn dan bij een meisje.

Als meisje word je vaak met mooie kleedjes uitgedost. Later neem je van je omgeving over dat je je hebt mooi te maken voor de ander. Alsof je zuivere zelf zijn niet volstaat. Meisjes leren daarnaast ook dat als je teveel schittert, er afgunst van vrouwen kan ontstaan of mannen je iets ontnemen. Schitteren voelt gevaarlijk. Het meisje verliest haar innerlijke licht.

Als jongetje kom je ook in een hoofdzakelijk vrouwelijke omgeving terecht. De essentie van het  jongetje wil op ontdekking gaan, maar de vrouwelijke omgeving is eerder gericht op samen blijven, op versmelting. Het jongetje begint te twijfelen. Enerzijds voelt hij de impuls om een onafhankelijk wezen te worden, anderzijds het verlangen naar verbinding met het geheel en de liefde van de moeder. Hij vertrouwt zijn eigen impulsen niet meer en verliest de zin voor avontuur. 

Van wonde naar schaduwkant

Later als volwassene kan je verdriet voelen over het niet leven of moeilijk in de wereld zetten van je eigen essentie. Vanuit het vrouwelijke leeft dan het gevoel niet goed genoeg te zijn. Mogelijk ervaar je een innerlijke leegte die veel vormen kan aannemen. Een leegte die vaak voelbaar is in de buik en uitstraalt naar het hart. Vanuit het mannelijke ontstaat de wonde in het hart. Het hart sluit zich af en laat de hartsverbinding niet meer toe.

Om de wonden niet te voelen, ontwikkelen zich schaduwkanten. Je kan ze omschrijven als strategieën die de eigen pijn omzeilen. Vanuit die schaduwkanten ontstaat ook wantrouwen en zelfs kwaadheid naar de andere sekse.  Kwaadheid die je soms bewust voelt, of die onbewust meespeelt in je relaties. Hoewel de intensiteit van de schaduwkanten bij iedereen verschilt, proberen we ze voor jullie toch duidelijk te definiëren.

Vrouwelijke schaduwkanten
Vanuit de innerlijke leegte van de vrouw kan een manipulerende energie ontstaan naar de man toe. De vrouw wil kost wat kost zijn levensenergie bemachtigen om haar innerlijke leegte te vullen. Ze doet dit op een verdoken manipulatieve manier. Het kan ook een castrerende energie zijn. Zijn mannelijkheid afnemen om hem klein te houden en bij zich te houden. Ze kan de slachtofferpositie innemen, over haar grenzen laten gaan om hem gunstig te stemmen. Of de vrouw kan de man als het ware ‘verkrachten’ in zijn hart. Door de kwetsbaarheid van de man die zijn hart voor haar opent, te gebruiken om hem in haar web te lokken. De angst die bij deze vrouwelijke schaduwkant hoort, is verlatingsangst.

Mannelijke schaduwkanten
De man voorkomt om zijn hart te openen en de pijn erin te voelen door uit verbinding te gaan. Hij voelt een overdreven zucht naar vrijheid. Hij doet zijn eigen ding. Die strijd voert hij openlijk. In een extreme schaduwkant gaat hij zo voor zijn eigen lust dat hij de vrouw verkracht. Of hij gaat domineren opdat de ander hem niet klein krijgt.
Kwetsbaarheid staat niet in zijn woordenboek. De angst die bij de mannelijke schaduwkant hoort, is bindingsangst.

Heling
Heling brengen in dit kluwen vormt een boeiend en intens individueel, los van de ander. Je wordt uitgedaagd om meer bewustzijn te brengen in alle schaduwkanten van je eigen sekse. Die schaduwkanten leggen de onderliggende wonden bloot, die dan op hun beurt geheeld kunnen worden. Het proces vraagt eveneens om integratie van de energie van de andere sekse in je eigen systeem. Om als man je vrouwelijkheid te omarmen. Om als vrouw je mannelijkheid te erkennen. Door de kracht en schittering van je eigen mannelijkheid en vrouwelijkheid te doorvoelen, breng je meer vuur in je eigen seksualiteit. 

Wij bieden voor dit thema een veilige bedding in de zomerweek Man/Vrouw voor singles en koppels. Vanuit de heling die ontstaat, kan je veel dieper en intenser in verbinding gaan met je (toekomstige) partner en de dierbaren in je leven. Ook in het traject ‘Heling van intimiteit en seksualiteit’ komt dit proces aan bod.

Awareness is masculine and feminine. It is our true nature, our courage and our vulnerability, our water and our fire, our erotic and alive self.

-Jeff Foster

Leave a Reply

 
Rising Heart