Clicky

Tel. 016 - 47 33 18

Inschrijvings-en annulatievoorwaarden

INSCHRIJVINGS -EN ANNULATIEVOORWAARDEN

BETALING
Je stort het volledige cursusbedrag binnen de 5 dagen na inschrijving op rekeningnummer 363-1619861-01 van Rising Heart vzw, IBAN BE43 3631 6198 6101 – BIC BBRUBEBB, met vermelding van je naam en de JUISTE WORKSHOPCODE (dit is belangrijk want onze boekhouding is geautomatiseerd).

Je inschrijving is pas definitief als dit bedrag geregistreerd is bij Rising Heart vzw. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling via de bank.
Als Rising Heart je inschrijvingsgeld niet heeft ontvangen binnen de 5 dagen na inschrijving, heeft zij het recht je plaats door te geven.

FACTUREN
Enkel indien je bij inschrijving vermeldt dat je een factuur wenst, kunnen we je die bezorgen.
Een factuur (betalingsbewijs) kan alleen opgemaakt worden op je eigen naam, eigen bedrijf, en adres. De factuur wordt per e-mail verzonden.
De facturatie gebeurt ten laatste op het einde van het kwartaal waarin de betaling is gedaan.

ONLINE AANKOOP
Zoals voorzien in wet van 10 mei 2010 betreffende aankoop of afstand vermelden we dat de  consument niet beschikt over het recht om van een aankoop af te zien, aangezien de dienstverlening al start voor het verlopen van de wettelijke bedenktijd.

ANNULERING VAN EEN ACTIVITEIT
Rising Heart behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een workshop te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de begeleider door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. Wanneer Rising Heart vzw zich genoodzaakt ziet een programma te annuleren, word je hiervan op de hoogte gebracht en betalen wij het door jou overgemaakte bedrag terug, zonder extra schadevergoeding.

Wanneer Rising Heart een activiteit annuleert wegens overheidsmaatregelen, houdt zij 15 tot 25 euro administratievergoeding.

ANNULERING DOOR DE INSCHRIJVER
Bij onderstaande voorwaarden, wordt begrepen onder ‘aanmelding’ een inschrijving per persoon.  De hieronder vermelde bedragen van administratiekosten gelden per persoon.

ANNULERING VAN EEN AANMELDING : AVOND
Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
– Bij annulering meer dan 3 weken voor aanvang van het programma ben je 25 euro administratiekosten verschuldigd.
– Bij annulering binnen de 3 weken ben je de hele bijdrage van de workshop verschuldigd. 

ANNULERING VAN EEN AANMELDING :  MEERDAAGSE WORKSHOP
Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
• Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het programma ben je 75 euro administratiekosten verschuldigd.
• Bij annulering tussen de 6de tot de 3de week voor aanvang van het programma wordt 75% van het bedrag van de cursus- én verblijfskosten aangerekend.
• Bij annulering binnen de 3 weken voor aanvang ben je de volledige cursus- én verblijfskosten verschuldigd.

ANNULERINGSVERZEKERING
Omdat reserveringen vaak lang van te voren worden gemaakt, houden wij annuleringskosten aan in geval van annulering (cfr de annulatievoorwaarden waarmee je bent akkoord gegaan bij registratie). Dit geldt zowel voor de workshop als voor de verblijfskosten. Wij raden daarbij aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij je eigen verzekeringsagent.
Indien je ervoor kiest om dit niet te doen, neem je zelf het risico.

AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan de workshop(s) is vrijwillig. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens de workshop. De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen noch voor psychische schade die een deelnemer meent te hebben opgelopen door deelname aan de workshop.
De workshops zijn niet en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Noch Rising Heart vzw als rechtspersoon noch de begeleiders van de workshops kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden.
Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar.

CONFIDENTIALITEIT
Deelne(e)m(st)ers verbinden zich tot confidentialiteit van alle informatie die de andere deelne(e)m(st)ers en het groepsproces betreft.

Rising Heart