Clicky

Tel. 016 - 47 33 18

Inschrijvings-en annulatievoorwaarden

INSCHRIJVINGS -EN ANNULATIEVOORWAARDEN

BETALING
Je stort het volledige cursusbedrag (of het voorschot voor meerdaagse workshops) binnen 2 weken na inschrijving op rekeningnummer 363-1619861-01
van Rising Heart vzw, met vermelding van je naam en de JUISTE WORKSHOPCODE (dit is belangrijk want onze boekhouding is geautomatiseerd).
IBAN BE43 3631 6198 6101 – BIC BBRUBEBB
Je inschrijving is pas definitief als dit bedrag geregistreerd is bij Rising Hearti vzw. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling via de bank.
Als Rising Heart je inschrijvingsgeld niet heeft ontvangen 2 weken voor aanvang van de workshop heeft zij het recht je plaats door te geven.

Breng je overschrijvingsbewijs mee wanneer je pas kort voor de start van de workshop hebt ingeschreven.

FAKTUREN
Enkel indien je bij inschrijving vermeldt dat je een faktuur wenst, kunnen we je die bezorgen.
Een faktuur (betalingsbewijs) kan alleen opgemaakt worden op je eigen naam en adres (de naam van je bedrijf kan eventueel ook worden vermeld).
De faktuur wordt per e-mail verzonden.
De facturatie gebeurt in de maand van de overschrijving.

ONLINE AANKOOP
Zoals voorzien in wet van 10 mei 2010 betreffende aankoop of afstand vermelden we dat de  consument niet beschikt over het recht om van een aankoop af te zien, aangezien de dienstverlening al start voor het verlopen van de wettelijke bedenktijd.

ANNULERING VAN EEN ACTVITEIT
Rising Heart behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een workshop te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de begeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Wanneer Rising Heart vzw zich genoodzaakt ziet een programma te annuleren, word je hiervan op de hoogte gebracht en betalen wij het door jou overgemaakte bedrag terug, zonder extra schadevergoeding.

ANNULERING VAN EEN AANMELDING : AVOND OF DAG OF WEEKEND
Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
– Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van het programma ben je 25 euro administratiekosten verschuldigd.
– Bij annulering in de 2de week voor aanvang ben je 50% van het cursusgeld verschuldigd, 50% kan overgedragen worden naar een andere workshop bij Rising Heart vzw (binnen het jaar op te nemen). Indien je binnen het jaar geen andere workshop volgt, ben je dat bedrag kwijt.
– Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang ben je 75% van het cursusgeld verschuldigd, 25% kan overgedragen worden naar een andere workshop bij Rising Heart vzw (binnen het jaar op te nemen). Indien je binnen het jaar geen andere workshop volgt, ben je dat bedrag kwijt.

– Vind je zélf een voor ons acceptabele vervanger, dan rekenen we slechts de administratiekosten van 25 euro aan.

Post- of e-maildatum geldt als annuleringsdatum.
Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.
Na de start van de workshop is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed.

ANNULERING VAN EEN AANMELDING VAN EEN MEERDAAGSE WORKSHOP
Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
• Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het programma houden we 50 euro van je voorschot in als administratiekosten.
• Bij annulering tussen de 6de tot de 3de week voor aanvang van het programma wordt 75% van het bedrag van de cursus- én verblijfskosten aangerekend.
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang ben je de volledige cursus- én verblijfskosten verschuldigd.
• Vind je zélf een voor ons een acceptabele vervanger, dan rekenen we slechts de administratiekosten van 25 euro aan.

Post- of e-maildatum geldt als annuleringsdatum.
Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.
Na de start van de workshop is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed.

AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan de workshop(s) is vrijwillig. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens de workshop. De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen noch voor psychische schade die een deelnemer meent te hebben opgelopen door deelname aan de workshop.
De workshops zijn niet en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Noch Rising Heart vzw als rechtspersoon noch de begeleiders van de workshops kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden.
Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar.

CONFIDENTIALITEIT
Deelne(e)m(st)ers verbinden zich tot confidentialiteit van alle informatie die de andere deelne(e)m(st)ers en het groepsproces betreft.

Rising Heart